Foredrag

 Vi tilbyr skreddersydde foredrag eller seminarer for din bedrift.

Thomas Thorvaldsen sine foredrag om god kommunikasjon, selvledelse og egenutvikling har fått en utrolig respons fra både bedrifter i næringslivet, skoler, barnehager, opplæringskontor, folkeuniversitetet, sykehus, hjemmetjenesten, nav og ulike institusjoner.

Thomas har lang erfaring som foredragsholder og holder foredrag på en lærerik, inspirerende og morsom måte som gjør at gjenkjennelsesfaktoren er stor.

Foredragene handler om en bevisstgjøring av egne reaksjoner og kommunikasjon, som gir store muligheter for positive endringer i et team/arbeidsmiljø.

"Hans forelesninger er så unike og lett forståelig at lærdommen sklir rett inn og vil sitte livet ut. Av redsel for å gå glipp av noe venter man med å blunke til pausene. Aha opplevelsene var tallrike og du vil vandre ut av forelesningen som et nytt menneske"    -Finn Lund-                                

Thomas mener at god kommunikasjon og gode relasjoner får frem det aller beste i hvert enkelt menneske. Og at evnen til å lære, forstå og jobbe kreativt tas til helt nye høyder i et fagmiljø som forstår betydningen av bevisst kommunikasjon. Derfor mener han at det vil være en enorm ressurs for både bedriften og hver enkelt ansatt når man utvikler sine egne ferdigheter innenfor kommunikasjon og relasjons bygging. Når vi lærer og forstår de elementære prinsippene i god kommunikasjon, så blir det mye lettere å gjøre hverandre gode selv i krevende situasjoner.

Å utvikle sin egen forståelse for kommunikasjon handler ikke bare om å huske viktige prinsipper i kommunikasjonsteori. Men det handler om å observere seg selv nøye, erkjenne sine egne ubevisste reaksjoner, og å være oppriktig interessert i å lede seg selv på en konstruktiv, ærlig og bevisst måte.

Mennesker som viser en stor interesse for å utvikle seg og som forstår at evnen til god selvledelse er utrolig viktig når man skal samarbeide med andre, har alle forutsetninger for å kunne skape et bra team. Selvledelse og egenutvikling handler om å hente frem og bruke ditt innerste potensial.

Ettersom Thomas er en erfaren foredragsholder og har holdt foredrag på mange forskjellige arenaer med tilpasset innhold, så har han en stor fleksibilitet i forhold til å tilrettelegge både foredrag og seminarer i forhold til bedriftenes egne ønsker og behov. 

Her er noen eksempler på innhold under tidligere foredrag for ulike bedrifter og fagfelt :

 • Bedrifter og organisasjoner: Kommunikasjon, selvledelse og stressmestring. 
 • Skoler: Kommunikasjon, formidling, klasseledelse og konfliktløsning.                                          
 • Barnehager: Kommunikasjon, grensesetting og formidling (feks: hvordan lære barn å observere følelsene sine uten å være styrt av dem)
 • Folkeuniversitetet: Hva er god fasilitering av møter eller prosjekter? Coaching i praksis.
 • Sykehus: Stressmestring.
 • Institusjoner: Hvordan ta vare på seg selv i en krevende hverdag. Hvordan takle større organisatoriske endringer.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus: Læringsteori i praksis.
 • Opplæringskontor: Hvordan lede seg selv som lærling i en ny bedrift.

Hva kan din bedrift få ut av dette?

Det overordnede målet med disse foredragene er at det skal gi mennesker de nødvendige verktøy og forståelse til og både lede seg selv dit man ønsker, og å kunne kommunisere, formidle og samarbeide på en god måte i møte med kolleger, kunder eller pasienter.

Når vi mestrer å lede oss slik vi ønsker og kommuniserer godt med hverandre, så vil også fagkunnskap, evner og ferdigheter kunne utvikle seg i en positiv retning. Det blir mindre misforståelser, lettere å forstå hverandre, vi kommer raskere frem til konstruktive beslutninger og vi tenker på en løsningsorientert måte.

Her er noen eksempler på hva Thomas sine foredrag kan inneholde:

 • Hvordan kommunisere bevisst?
 • Hva har størst betydning i kommunikasjon for at vi skal forstå hverandre?
 • Hvordan skape god kontakt med andre mennesker?
 • Selvledelse og stressmestring.
 • Forståelse for endringsprosesser. (Å få innsikt og oversikt over egne oppfatninger og verktøy til å endre tankene i en positiv retning.)
 • Hvordan frigjøre seg fra reaktive adferdsmønstre som begrenser oss i hverdagen?
 • Dypere refleksjon som verktøy.
 • Å kommunisere kongruent.

    Ønsker du at vi designer et foredrag for din bedrift? 

 Ta kontakt med oss!