Om Thomas

Foredrag

Thomas har jobbet som foredragsholder for næringslivet i 15 år, og har jobbet med både store og små bedrifter. Han har hatt både foredrag, lengre seminarer og fulgt bedrifter gjennom ulike endringsprosesser over tid. Thomas har også gjort mange oppdrag for det offentlige. Bla. sykehus, Nav, opplæringskontoret, skoler, institusjoner, sykehjem og barnehager. Han har blitt leid inn av folkeuniversitetet over flere år som foredragsholder om coaching i praksis, mindfulness og fasilitering.

Fasilitator

Thomas underviser hvert år om fasilitering på Folkeuniversitetets utdannelse innenfor coaching og veiledning. Han har jobbet i flere år som prosjekt fasilitator for høgskolen i Vestfold(Universitetet i Sørøst-Norge). Han deltok som gruppe fasilitator(prosessleder) i flere prosjekter og ledet gruppemøter mellom ansatte på høgskolen og ulike bedrifter innenfor vannrenseteknologi. 

                 

Thomas holder også kurs, foredrag og privat timer i mindfulness.                                              

Se www.selvbevisst.no for mer info.

Terapeut

Siden begynnelsen av tjueårene har Thomas vært lidenskapelig opptatt av kommunikasjon, endringsprosesser/læringsprosesser og evnen til å lede seg selv i en positiv retning. Han har jobbet som terapeut i 15 år, drevet helseklinikk i Tønsberg og jobbet med hundrevis av mennesker for å løse psykiske og fysiske utfordringer. 

Thomas har også jobbet med barn og unge som sliter med konsentrasjonsvansker, indre uro og lese/skrivevansker. Han har samarbeidet med etater og institusjoner som jobber med å få unge mennesker til å mestre hverdagen, komme inn i arbeidslivet og frigjøre seg fra tungsinn, negative tanker, bekymringer og ekstrem stress.

Thomas har laget et eget utdanningskonsept (ettårig) og utdannet coacher innenfor NLP-coaching, og videreutdannet terapeuter med fordypning innenfor endringsprosesser, mindfulness, kommunikasjon, formidling og selvledelse.

Utdannelse:

  • Kinesiologi, Strauman´s Academy in congruent communication.
  • Nevro lingvistisk programmering, master practitioner. Elin Tveter kommunikasjon. Universal NLP.
  • Nevro lingvistisk programmering, communication del 1 og 2. Strauman`s academy in congruent communication